Lied: 'Een kleuter is geen schoolkind'

Begin april 2013 kwam Tijl Damen in contact met de Werkgroep/ Steungroep Kleuteronderwijs, die zich inzet voor kleuteronderwijs waarbij het kind in plaats van 'scoren' centraal staat.

Meteen schreef Tijl onderstaand lied 'Een Kleuter is geen Schoolkind'. Enkele dagen later, op zaterdag 13 april 2013, vond de tweede landelijke bijeenkomst van de WSK plaats in Utrecht. Daar heeft Tijl het lied live gespeeld.

Een kleuter is geen schoolkind

Tekst en muziek: Tijl DamenPoster Een Kleuter is geen Schoolkind - Tijl Damen

Refrein:
( want) een kleuter is geen schoolkind
Een kleuter is zichzelf
En de meester of de juffrouw
Is degene die hem helpt

En ondersteunt om te ontwikkelen
In zijn eigen tempo
't Is daarom hoogste tijd voor een
Echte kleuterschool

Niet lezen uit een boekje
Geen rekenen of taal
Maar spelen in de hoeken
Dat is ons ideaal

Geen ellenlange toetsen
Want het echte resultaat
Is kleuters' welbevinden
Ja, dat is waar het om gaat

Refrein
 
Geen cognitieve doelenPoster Blokken - Tijl Damen
En geen bijles of RT
Want een kleuter is als ieder mens
Geen enkele is doorsnee


Vertrouwen is de sleutel
Geduld is het advies
Een kleuter die zichzelf mag zijn
Dat is het devies

Refrein
 
En als de onderwijsinspectie
Met haar kille cijfers zwaait
Is het Friedrich Fröbel
Die zich in zijn graf omdraait
 
Maar de dag komt dichterbij
Dat in de kleuterklas
Het onderwijs – zoals het hoort
Zich aan het kind aanpast...

Refrein


Download tekst en akkoorden:
 
Download de poster 'Kleuter?' in A3 of A4-formaat:
 
Download de poster 'Blokken'in A3 of A4-formaat:
 
 
 
 
Facebooklogo
 

BewarenBewaren