Twee poppen van sneeuw

Op een koude dag in februari
Stonden twee poppen van sneeuw naast elkaartweepoppenvansneeuw
Al waren ze koud en verkleumd en bevroren
De twee hielden vréselijk veel van elkaar

Ze kletsten en babbelden heel wat af
En gaven elkaar lieve naampjes
Ze telden de sterren tot diep in de nacht
Ja, ze hadden het goed, zo saampjes

De winter bleef strengen tot ver in maart
Maar toen trad de dooi langzaam in
De sneeuwpoppen hadden het eerst nog niet door
Ze hadden het zó naar hun zin

Maar op een ochtend, 't was een graad of drie
Sprak de ene pop vol beminnen:
"Telkens als ik naar jou kijk,
Smelt ik een beetje van binnen"
 

Luister Radio Tijl!

\"RadioTijl\"
 

BewarenBewaren
 
Facebooklogo
 

BewarenBewaren
 
Banner Zijkant website Voorstellingen
 
BewarenBewarenBewaren
 
Tijl Damen:

...eigen licht en geluid;

...geen reiskosten;

...flexibel;

...speelt in heel Nederland en Vlaanderen;

...ruim 100 voorstellingen per jaar.

 
BewarenBewarenBewaren

Download via de Webwinkel: